top of page
Góra

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW                             KOŁO NR 1 W SYDNEY

KIM JESTEŚMY

Strona ta poświęcona jest dumnej historii Polski, jej tradycji wojskowej i wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i późniejszych zrywach niepodlegościowych, aż do 1989 roku. 

Koło Nr. 1 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Sydney jest jednym z kilku kół działajacych na terenie Australii. Główna siedziba SPK mieści się w Londynie, Wielka Brytania. 

SPK założone zostało przez osiadłych w Australii, zdemobilizowanych żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach Europy podczas II wojny światowej. Żołnierzy niemogących wrócić do swojego ukochanego Kraju okupowanego przez Sowietów i polskich komunistów. Żołnierzy, których Ojczyzna zdradzona przez Aliantów oddana została we władanie Stalinowi.

 

 

Home: Homepage_about

1.03

Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego

i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach

i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie

w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania.

W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

 

79 rocznica Bitwy o Monte Cassino 
18 May 1944

79 lat temu, po niezwykle ciężkich walkach, polscy żołnierze zajęli klasztor benedyktynów na Monte Cassino. To jedno z najważniejszych zwycięstw Polaków w II wojnie światowej. Miało wpływ na przebieg całego konfliktu. Nie wszystkim bohaterom los pozwolił wrócić do ojczyzny. Wielu spoczęło na włoskiej ziemi, część została skazana na emigrację i tułaczkę...

Bitwa o Monte Cassino stała się synonimem męstwa i poświęcenia polskich żołnierzy. Myśląc o niej, widzimy zbombardowany klasztor, słynne zdjęcie, które przedstawia bitwę na granaty na wzgórzu 593, czy niedźwiedzia Wojtka niosącego pocisk. Nie dopasujemy do niej jednak żadnej twarzy, jak w przypadku Westerplatte i mjr. Henryka Sucharskiego czy Bredy i gen. Stanisława Maczka. 

Bitwa Warszawska 1920

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

 

Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca

1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Święto to przypada w dzień ustawowo wolny

od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

100 Bitwa Wa-ska.jpg

79 Rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces podporządkowywania i sowietyzacji Polski

1 września 1939 roku,

Niemcy napadaja na Polskę...rozpoczyna sie

II wojna światowa

11 Listopada 2018, 100 rocznica odzyskania Niepodległości

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

 

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

 

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

 

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

 

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Strona Główna: kontakt

KOŁO SPK Nr. 1 W SYDNEY

Thanks! Message sent.

Anchor 1
MPW_logotyp_poziom_RGB[3].png
1531187587474_edited.png
images.jpeg
AWM-logo-colour-1_edited.jpg
Screen Shot 2018-08-22 at 10.16.20 am.pn
logo-ak-min.png
winieta-1.png
Poznan_Kuklinskib.jpg
Logo_MON.svg.png
polska zbrojna.jpg
Kosciuszko_Heritage_Logo.jpg
s4_ipn_poszukuje_swiadkow_zbrodni_super_
SRP_OZ_achromat_poziom_1[3].jpg
bottom of page