top of page

Stowarzyszenie Polskich kombatantow

Koło Nr.1 w Sydney, Australia

Stanisław Żak

PRZEWODNICZACY

Ur. w 1966r. w Polsce, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie techniczne. W Australii od 1991 roku. Od 25 lat prowadzi własna firmę rzemieślnicza. Współzałożyciel i przewodniczacy sydnejskiego Klubu Gazety Polskiej im. Żołnierzy Niezłomnych. Wnuk żołnierzy wojny obronnej 1939 r. i stryjeczny wnuk powstańca warszawskiego 1944 r. W SPK od roku 2013.

Lech Gade

I VICE-PRZEWODNICZACY

SKARBNIK

i

Dr. Ryszard Adams-Dzierzba

II VICE-PRZEWODNICZACY

Lekarz rodzinny w Ashfield od 30 lat. W Australii od 1980 roku. Maż, ojciec, patriota. Członek SPK od 20 lat 

z ogromnym respektem do emigracji powojennej. Współzałożyciel Klubu Gazety Polskiej w Sydney. Nigdy

w ZMS-ie, nigdy w PZPR. Głęboko w sercu leżaca troska

o wychowanie dzieci w duchu Obojga Narodów oraz

zachowanie polonijnego dziedzictwa w Australii.

Maciej Jarysz

SEKRETARZ

20170423_112318_edited.jpg

śp. Józef Kozłowski

1921 - 2021

Mieczyslaw Swat

HONOROWY PREZYDENT

i

bottom of page